Wat moet ik weten over een levensverzekering?

Levensverzekering

Een levensverzekering is een soort verzekering die betrekking heeft op het leven of het overlijden van een natuurlijk persoon. Het is in feite een type overeenkomst, die een verzekeringnemer afsluit met een verzekeraar (een verzekeringsmaatschappij). Deze overeenkomst noemen wij een polis. Tegen een premie verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe op een bepaalde datum of in een bepaalde situatie een bedrag aan de verzekeringnemer uit te keren.

Soorten levensverzekering

Er zijn 3 basisvormen onder de levensverzekeringen:

  • Kapitaalverzekering bij leven (pensioenkapitaal)
  • Kapitaalverzekering bij overlijden (begrafenisverzekering)
  • Combinatie van de twee bovengenoemde

Kapitaalverzekering bij leven (pensioenkapitaal)

Deze verzekering keert uit op de einddatum van het contract. Het is de bedoeling dat de verzekerde dan over een spaarkapitaal kan beschikken Je kan hier uit een aantal variaties kiezen. Kies je voor een verzekering met uitgesteld kapitaal, wordt er geen uitkering uitbetaald indien de verzekerde voor de einddatum van het contract overlijdt. Maar er is ook een optie met tegenverzekering mogelijk: ook al overlijdt de verzekerde voor de einddatum, zullen de premies met een andere interest worden terugbetaald.

Kapitaalverzekering bij overlijden (begrafenisverzekering)

Dat is de meest populaire soort levensverzekering. De uitkering wordt uitbetaald bij overlijden van de verzekerde, wanneer dit ook plaatsvindt. Binnen deze verzekering kunnen wij nog drie categorieën onderscheiden: de tijdelijke levensverzekering (geld wordt uitbetaald bij overlijden, mits de verzekerde vóór de einddatum van het contract overlijdt), de levenslange levensverzekering (de uitkering wordt bij overlijden van de verzekerde uitbetaald, ongeacht het tijdstip van overlijden) en de schuldsaldoverzekering (geld wordt uitbetaald uit het openstaande saldo van de gedekte lening bij het overlijden van de verzekerde).

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering kan je als aanvulling op jouw pensioen afsluiten. Het pensioeninkomen is veel lager dan jouw loon en vaak is het niet voldoende om aan jouw levensverwachting te beantwoorden. Daarom is het een goed idee om zelf voor een extra pensioen te zorgen zodat u op je oude dag rustig kan leven.

Een overlijdensverzekering sluit je af uit zorg voor je familie en nabestaanden. Natuurlijk kan die niet voorkomen dat je overlijdt. Maar door de kapitaalverzekering bij overlijden af te sluiten, zorg je ervoor dat jouw nabestaanden veel financiële problemen bij jouw overlijden vermijden.

Aanbevolen artikelen