Wat moet ik weten over een levensverzekering?

Een levensverzekering is een soort verzekering die betrekking heeft op het leven of het overlijden van een natuurlijk persoon. Het is in feite een type overeenkomst, die een verzekeringnemer afsluit met een verzekeraar (een verzekeringsmaatschappij). Deze overeenkomst noemen wij een polis. Tegen een premie verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe op een bepaalde datum of in een bepaalde situatie een bedrag aan de verzekeringnemer uit te keren.

(meer…)

Reclame- en promotiemateriaal

Adverteren is een van de belangrijkste tools in marketingcommunicatie. Adverteren is het promoten van een product of dienst. Reclame moet het grote publiek informeren en aanmoedigen om te kopen. Het product of de dienst van een bedrijf moet bekend worden. We worden bijna continu omringd door advertenties. Gedeeltelijk zonder het te beseffen. Sommige advertenties zien we positief en zit verankerd in ons geheugen, terwijl andere ons nogal irritant overkomen. Het is als bedrijf belangrijk om voor zichzelf een ideale advertentiestrategie te vinden.

(meer…)